לוח זמנים

שעה מקצה
07:30 זינוק 5 ק”מ
07:55 זינוק 10 ק”מ
09:10 זינוק 2 ק”מ
09:25 זינוק אפרוחים – 400 מ’
09:35 טקס סיום
 

 

סגירת תפריט