מועדי רישום ועלויות הרשמה

מקצה

גיל הרשמה

הרשמה מוקדמת

עד לתאריך 2.3.19

בשעה 23:59

הרשמה מאוחרת

עד תאריך 24.3.19 

בשעה 21:00

10 ק”מ

מעל גיל 15

100 ש”ח

120 ש”ח

5 ק”מ

מעל גיל 14

100 ש”ח

120 ש”ח

2 ק”מ

כל הגילאים

70 ש”ח

90 ש”ח

400 מ’ אפרוחים עממי

כל הגילאים

50 ש”ח

70 ש”ח

סגירת תפריט