מפרט קטגוריות ופרסים במקצים

להלן רשימת הקטגוריות שינוהלו במסגרת המקצים השונים במרוץ. בכל קטגוריה יוענקו גביעים לשלושת המקומות הראשונים.

מקצה 10 ק”מ: (הרשמה מעל גיל 15)

זכר

נקבה

גברים כללי

נשים כללי

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39

נשים 20-39

גברים 40-49

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

מקצה 5 ק”מ:

זכר

נקבה

גברים כללי

נשים כללי

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39

נשים 20-39

גברים 40-49

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

מקצה 2 ק”מ ילדים:

זכר

נקבה

ילדים 15-16

ילדות 15-16

ילדים 13-14

ילדות 13-14

ילדים 10-12

ילדות 10-12

ילדים מתחת לגיל 10

ילדות מתחת לגיל 10


*לתושבי סביון בלבד – המהירים ביותר במקצים 10 ק”מ ו- 5 ק”מ. מקבלים גביע.
זכר – 10 ק”מ המהיר ביותר מקבל גביע
נקבה – 10 ק”מ המהירה ביותר מקבלת גביע
זכר – 5 ק”מ המהיר ביותר מקבל גביע
נקבה – 5 ק”מ המהירה ביותר מקבלת גביע

על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל.

סגירת תפריט