fbpx

מפרט קטגוריות ופרסים במקצים

להלן רשימת הקטגוריות שינוהלו במסגרת המקצים השונים במרוץ. בכל קטגוריה יוענקו גביעים לשלושת המקומות הראשונים.

מקצה 10 ק”מ: (הרשמה מעל גיל 15)

זכר

נקבה

גברים כללי

נשים כללי

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39

נשים 20-39

גברים 40-49

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

מקצה 5 ק”מ:

זכר

נקבה

גברים כללי

נשים כללי

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39

נשים 20-39

גברים 40-49

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

מקצה 2 ק”מ ילדים:

זכר

נקבה

ילדים 15-16

ילדות 15-16

ילדים 13-14

ילדות 13-14

ילדים 10-12

ילדות 10-12

ילדים מתחת לגיל 10

ילדות מתחת לגיל 10


*לתושבי סביון בלבד – המהירים ביותר במקצים 10 ק”מ ו- 5 ק”מ. מקבלים גביע.
זכר – 10 ק”מ המהיר ביותר מקבל גביע
נקבה – 10 ק”מ המהירה ביותר מקבלת גביע
זכר – 5 ק”מ המהיר ביותר מקבל גביע
נקבה – 5 ק”מ המהירה ביותר מקבלת גביע

על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל.

להלן רשימת הקטגוריות שינוהלו במסגרת המקצים השונים במרוץ. בכל קטגוריה יוענקו גביעים לשלושת המקומות הראשונים.

 

מקצה 10 ק”מ: (הרשמה מעל גיל 15)

זכר

נקבה

גברים כללי

נשים כללי

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39 

נשים 20-39

גברים 40-49 

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

 

מקצה 5 ק”מ:

זכר

נקבה

גברים כללי

נשים כללי

נוער עד גיל 19

נערות עד גיל 19

גברים 20-39 

נשים 20-39

גברים 40-49 

נשים 40-49

גברים 50-59

נשים 50-59

גברים 60-69

נשים 60-69

גברים 70+

נשים 70+

 

מקצה 2 ק”מ ילדים:

זכר

נקבה

ילדים 15-16

ילדות 15-16

ילדים 13-14 

ילדות 13-14

ילדים 10-12

ילדות 10-12

ילדים מתחת לגיל 10

ילדות מתחת לגיל 10

 

על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל.

סגירת תפריט