fbpx

תקנון

יש לקרוא את התקנון שלהלן, וכן להתעדכן בפרטים המופיעים באתר המרוץ. עם הרשמתכם הנכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההשתתפות  באירוע. משתתפים מתחת לגל 18 חייבים בחתימת הורה ו/או אפוטרופוס.

דגשים כלליים

ידוע לכולם שההשתתפות בכל פעילות ספורט ובמיוחד במרוצים מחייבת מצב בריאותי תקין וכשירות גופנית. 

ידוע שלמרות כל ההכנות, חלק מהרצים, נקלעים למצוקה במהלך הריצה, לכן נבקש מכם תשומת לב ומחויבות להוראות שנקבעו להגנתכם ולטובתם. להלן ההוראות:

 • מומלץ להיבדק אצל רופא המשפחה בטרם התחלת האימונים. הבדיקה צריכה לכלול גם בדיקת כשירות גופנית (בדיקה ארגומטרית) תקופתית.

 • אם סבלתם בימים טרם המרוץ ממחלה מלווה בחום או בקלקול קיבה או שלשול – אין להשתתף במרוץ! 

 • יש להתייעץ עם רופא לפני ההשתתפות באירוע.

 • קראו ולימדו את נושא מניעת מכות חום והרגילו עצמכם לשתייה מרובה. 

 • הקדישו מחשבה לתזונה, לשינה ולהכנות למרוץ. 

 • במרוץ עצמו פזורות תחנות שתייה – השתמשו בהם, הרוו הצימאון. והמשיכו הלאה, אל תפסחו על אף תחנה.

 • הכינו את ציוד הריצה וודאו שהוא נוח לכם ומתאים לריצה ארוכה.

 • הקפידו על חבישת כובע. 

הנחיות לרישום למרוץ:

  • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה-21.03.2020 בשעה 21:00
 • הרשמה ניתן לבטל עד ה-23.3.2020. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
  • ביטול הרשמה כרוך בדמי טיפול של 20 ₪.
 • שינוי מקצה – ניתן לעבור ממקצה אחד למקצבה אחר עד 21.03.2020 בשעה 21:00. לאחר תאריך זה כל שינוי, כרוך בדמי טיפול של 20 ש”ח בתוספת עלות המקצה. 
 • חל איסור מוחלט על מכירה/מסירה/העברה של ערכה לרץ אחר, רץ אשר ירוץ עם ערכה שאינה רשומה על שמו יפסל.

  המרוץ יכלול את המקצים הבאים:

מקצה (מרחק ריצה)זכות ההשתתפות
10 ק”מלמי שמלאו 15 שנה
5 ק”מלמי שמלאו 14 שנה
2 ק”מ לילדים מתחת לגיל 16 
400 מ’ אפרוחים עממיכל הגילאים 

הוראות שלהלן חלות על כל מקצי התחרויות:

 • על כל מתחרה לחתום על הצהרת בריאות (מצב בריאות תקין) בטופס הרשמה מקוונת.
 • הצמדת מספר חזה על החולצה מקדימה. 
 • הצמדת צ’יפ מדידת זמנים אלקטרוני, אל מספר החזה.
 • שמירה על ריצה בצד ימין של המסלול והימנעות מלהפריע למתחרים אחרים


  חלוקת פרסים לפי מקצים ופירוט קטגוריות:
  פרסים למקצים ולפי פירוט קטגוריות, יחולקו על-פי הפירוט באתר המרוץ.

  תוצאות המרוץ:
  תוצאות כלל המשתתפים בצירוף תמונות הסיום יפורסמו באתר 4 ספורט בתום המרוץ. משתתף אשר לא מעוניין בפרסום תוצאתו או תמונתו יצטרך לפנות להנהלת אתר 4 ספורט. 


סגירת תפריט