תקנון

יש לקרוא את התקנון שלהלן, וכן להתעדכן בפרטים המופיעים באתר המרוץ. עם הרשמתכם הנכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההשתתפות  באירוע. משתתפים מתחת לגל 18 חייבים בחתימת הורה ו/או אפוטרופוס.

דגשים כלליים

– ידוע לכולם שההשתתפות בכל פעילות ספורט ובמיוחד במרוצים מחייבת מצב בריאותי תקין וכשירות גופנית.
– ידוע שלמרות כל ההכנות, חלק מהרצים, נקלעים למצוקה במהלך הריצה, לכן נבקש מכם תשומת לב ומחויבות להוראות שנקבעו להגנתכם ולטובתם.
– מומלץ להיבדק אצל רופא המשפחה בטרם התחלת האימונים. הבדיקה צריכה לכלול גם בדיקת כשירות גופנית (בדיקה ארגומטרית) תקופתית.
– אם סבלתם בימים טרם המרוץ ממחלה מלווה בחום או בקלקול קיבה או שלשול – אין להשתתף במרוץ!
– יש להתייעץ עם רופא לפני ההשתתפות באירוע.
– קראו ולימדו את נושא מניעת מכות חום והרגילו עצמכם לשתייה מרובה.
– הקדישו מחשבה לתזונה, לשינה ולהכנות למרוץ.
– במרוץ עצמו פזורות תחנות שתייה – השתמשו בהם, הרוו הצימאון. והמשיכו הלאה, אל תפסחו על אף תחנה.

הכינו את ציוד הריצה וודאו שהוא נוח לכם ומתאים לריצה ארוכה.

הקפידו על חבישת כובע.
  • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 24.03.2019 בשעה 21:00.
  • הרשמה ניתן לבטל עד ה-24.3.2019. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
  • ביטול הרשמה כרוך בדמי טיפול של 20 ₪.
  • שינוי מקצה – ניתן לעבור ממקצה אחד למקצבה אחר עד 1.04.2019 בשעה 21:00. לאחר תאריך זה כל שינוי, כרוך בדמי טיפול של 20 ש"ח בתוספת עלות המקצה.
  • חל איסור מוחלט על מכירה/מסירה/העברה של ערכה לרץ אחר, רץ אשר ירוץ עם ערכה שאינה רשומה על שמו יפסל.
  • תוצאות כלל המשתתפים בצירוף תמונות הסיום יפורסמו באתר 4 ספורט בתום המרוץ. משתתף אשר לא מעוניין בפרסום תוצאתו או תמונתו יצטרך לפנות להנהלת אתר 4 ספורט.

המרוץ יכלול את המקצים הבאים:

מקצה (מרחק ריצה)

זכות ההשתתפות

10 ק"מ

למי שמלאו 15 שנה

5 ק"מ

למי שמלאו 14 שנה

2 ק"מ

לילדים מתחת לגיל 16

400 מ' אפרוחים עממי

כל הגילאים

הוראות שלהלן חלות על כל מקצי התחרויות:

  • על כל מתחרה לחתום על הצהרת בריאות (מצב בריאות תקין) בטופס הרשמה מקוונת.
  • הצמדת מספר חזה על החולצה מקדימה.
  • הצמדת צ'יפ מדידת זמנים אלקטרוני, אל מספר החזה.
  • שמירה על צד ימין והימנעות מלהפריע למתחרים אחרים

חלוקת פרסים לפי מקצים ופירוט קטגוריות:
פרסים למקצים ולפי פירוט קטגוריות, יחולקו על-פי הפירוט באתר המרוץ.

סגירת תפריט